Συμπόσιο/φιλοξενία καλλιτεχνών Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη 1

4 – 10 Jul 2016
Παλιό Ξυδάδικο, Λεμεσός / Old Vinegar Factory, Limassol