50 +5 Τοπίο – Πολιτιστικοί Διάλογοι

19 July – 1 August 2019 
E.KA.TE Nicosia, Cyprus