Διεύθυνση/ Address

Highlights info row image P.O.Box 22436, Παίωνος 11, 1016 Λευκωσία, Κύπρος / 11 Peonos StreetNicosia, Cyprus)

Highlights info row image +357 22 466426

Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου
The Cyprus Chamber of Fine Arts
Non profit organisation about art and artists in Cyprus

Επικοινωνία