2020

JAN

29

Ενημέρωση Καλλιτεχνών – Larnaca Biennale 2020

29 January 2020
19:0-20:00

Wednesday, 29 January 2020 from 19:00 – 20:00
@ gARTen ArtSpace, Γεωργίου Μαληκίδη 27, Limassol

[English text follows]

Η οργανωτική ομάδα της Larnaca Biennale 2020 και το E.KA.TE προσκαλούν όλους τους καλλιτέχνες σε μία ενημέρωση σχετικά με τους όρους και κανονισμούς συμμετοχής και όλες γενικά τις πληροφορίες που αφορούν την Larnaca Biennale 2020.

Οι καλλιτέχνες θα ενημερωθούν από τον επιμελητή της Μπιενάλε Βασίλη Βασιλειάδη και τον συντονιστή Μιχαήλ Ηλία.

Διάρκεια παρουσίασης 35 λεπτά.

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 ώρα 7.00μμ στο gARTen art space, Γεωργίου Μαληκίδη 27, Λεμεσός.
Πληροφορίες, 99725590

Larnaca Biennale team and E.KA.TE The Cyprus Chamber of Fine Arts invite all artists to the presentation of Larnaca Biennale 2020.

Curator Vassilis Vassiliades and coordinator Michail Elia will update artists for all the information regarding Larnaca Biennale 2020. Duration 35 min.

Wednesday 29th of January 2020, time 19:00 at the gARTen art space, Georgiou Malikidi 27, Limassol.
The presentation will be in Greek.
Info 99725590

2019

DEC

4

Ενημέρωση Καλλιτεχνών – Larnaca Biennale 2020

4 December 2019
18:30-19:30

Wednesday, 4 December 2019 from 18:30 – 19:30
@ E.KA.TE

Η οργανωτική ομάδα της Larnaca Biennale 2020 και το E.KA.TE προσκαλούν όλους τους καλλιτέχνες σε μία ενημέρωση σχετικά με τους όρους και κανονισμούς συμμετοχής και όλες γενικά τις πληροφορίες που αφορούν την Larnaca Biennale 2020.

Οι καλλιτέχνες θα ενημερωθούν από τον επιμελητή της Μπιενάλε Βασίλη Βασιλειάδη και τον συντονιστή Μιχαήλ Ηλία.

Διάρκεια παρουσίασης 35 λεπτά.
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 6.30μμ στο οίκημα του Ε.ΚΑ.ΤΕ στην οδό Παιώνος 11 Λευκωσία.
Πληροφορίες, 99725590

Larnaca Biennale team and E.KA.TE The Cyprus Chamber of Fine Arts invite all artists to the presentation of Larnaca Biennale 2020. Curator Vassilis Vassiliades and coordinator Michail Elia will update artists for all the information regarding Larnaca Biennale 2020. Duration 35 min.
Wednesday 4th of December 2019, time 18:30 at EKATE, Paionos Str. No.11 Nicosia.
The presentation will be in Greek.
Info 99725590

NOV

22

Dis’’ Group Art Exhibition

22 November – 5 December 2019 
19:00 – 22:00

Friday, 22 November 2019 opening from 19:00 – 22:00
E.KA.TE Nicosia, Cyprus

‘’Dis’’ Ομαδική Εικαστική Έκθεση 2019

Η Οργάνωση Πολιτισμού (Αναπηρίας) «Νεόφυτος» προσκαλεί τους εικαστικούς να συμμετάσχουν στην εικαστική έκθεση «Dis» η οποία χρηματοδοτείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και υλοποιείται με την στενή συνεργασία του Ε.ΚΑ.Τ.Ε .

Η έκθεση με τίτλο «Dis» έχει ως στόχο την εικαστική προσέγγιση της αναπηρίας με βάση το κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας της, δηλαδή την επιβολή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών περιορισμών στη δράση του Ανθρώπου Με Αναπηρία. Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι για αυτήν και της κοινωνικής σημασίας που της αποδίδουν. Με βάση την προσέγγιση αυτή η αναπηρία προκαλείται από συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές.

Μέσα από την οπτική αυτή, οι καλλιτέχνες και το κοινό/θεατής, θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την αναπηρία αλλιώς, να προβληματιστούν, να αναθεωρήσουν παγιωμένες αντιλήψεις για αυτήν και να έρθουν σε επαφή με ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα το οποίο ταλανίζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Στόχος της έκθεσης είναι η δημιουργία σύγχρονων εικαστικών έργων που θα αναπτύξουν την κριτική σκέψη και θα ευαισθητοποιήσουν.

read more...

Πιθανές θεματικές παράμετροι:

1. Η αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή.

2. Η αναπηρία ως μορφή κοινωνικής καταπίεσης.

3. Η αναπηρία ως μορφή ηρωοποίησης

(π.χ. «Ήρωες της ζωής», «Νικητές της ζωής», «Με τα μάτια της ψυχής», «Ολυμπιονίκες της ζωής»).

4. Η αναπηρία ως κατάσταση που επιφέρει κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματισμό.

6. Η αναπηρία στην Ιστορία της Τέχνης (σχόλιο σε υφιστάμενο έργο καλλιτέχνη με αναπηρία).

Το κάλεσμα αφορά καλλιτέχνες – μέλη του Ε.ΚΑ.ΤΕ. Σε περίπτωση που είστε μέλος της Νεόφυτος αλλά δεν είστε μέλος του Ε.ΚΑ.ΤΕ. και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έκθεση, η «Νεόφυτος» θα αναλάβει όλα τα έξοδα εγγραφής σας στο Ε.ΚΑ.ΤΕ., έπειτα από συγκεκριμένες διαδικασίες αποδοχής του Επιμελητηρίου.

Την 1η Εικαστική έκθεση «Dis» θα επιμεληθεί o Λούκαs Ιωάννου και η Χριστίνα Μιχαηλίδης.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 70088180.

………………………………………………………………………………………….

Dis Group Art Exhibition

“Neofytos” Cultural (Disability) Organization invites artists to participate in the exhibition ‘’Dis’’, which is supported by the Ministry of Education and Culture in collaboration with Cyprus Chamber of Fine Arts.

The exhibition ‘Dis’ aims to approach Disability based on its social interpretation model, namely the imposition of peripheral and social constraints on the action of Humans with Disabilities. According to the social model, disability is the result of the way people think about it and the social importance they attach to it. According to this approach, disability is caused by specific social and political practices.

Through this perspective, artists and audience will have the opportunity to understand disability differently, to reflect on it, to revise their established perceptions of it and to come to terms with a contemporary social issue that is affecting much of our society. The aim of the exhibition is to create contemporary works of art that will develop critical thinking and raise awareness through disability.

Suggested themes:


1. Disability as a social construct.

2. Disability as a form of social oppression.

3. Disability as a form of heroism

(ex. “Heroes of Life”, “Winners of Life”, “With the Eyes of the Soul”, “Olympians of Life”).

4. Disability as a condition that results in social exclusion and stigma.

5. Disability as a form of regularity.

6. Disability in the History of Art (comment on an existing work by a disabled artist).

This call is for artists – members of Cyprus Chamber of Fine Arts. If you are a member of Neofytos but not a member of Cyprus Chamber of Fine Arts and you wish to participate in the exhibition, “Neofytos” will cover all your registration fees, after specific procedures of acceptance by the Cyprus Chamber of Fine Arts.

The exhibition will be curated by Loucas Ioannou and Christina Michaelides.

For further information, please contact 70088180​

NOV

21

Biennale Larnaca‎Ενημέρωση Καλλιτεχνών – Larnaca Biennale 2020

21 November 2019
18:30 – 19:30

Thursday, 21 November 2019 from 18:30 – 19:30
Στεγη Γραμματων & Τεχνων Λαρνακας
6016 Larnaca, Cyprus hosted by Biennale Larnaca and E.KA.TE

Η οργανωτική ομάδα της Larnaca Biennale 2020 και το Ε.ΚΑ.ΤΕ. προσκαλούν όλους τους καλλιτέχνες σε μία ενημέρωση σχετικά με τους όρους και κανονισμούς συμμετοχής και όλες γενικά τις πληροφορίες που αφορούν την Larnaca Biennale 2020. Οι καλλιτέχνες θα ενημερωθούν από τον επιμελητή της Μπιενάλε Βασίλη Βασιλειάδη και τον γενικό συντονιστή της Μπιενάλε Μιχαήλ Ηλία. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 ώρα 6.30μμ στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. Πληροφορίες, 99725590

Larnaca Biennale team and E.KA.TE The Cyprus Chamber of Arts invite all artists to the presentation of Larnaca Biennale 2020. Curator Vassilis Vassiliades and coordinator Michail Elia will update artists for all the information regarding Larnaca Biennale 2020. Thursday 21st November 2020, 18:30 at the House of Arts and Literature in Larnaca. The presentation will be in Greek.
Info 99725590

NOV

9

Dysfunctionalities in Contemporary Art

9 November 2019
10:00 – 18:00

Friday, 9 November 2019 from 10:00 – 18:00
Tassos Papadopoulos Building, Cyprus University of Technology, Themidos, Limassol hosted by E.KA.TE Cyprus

‘Dysfunctionalities in Contemporary Art’

Part of a larger ongoing program, ‘Dysfunctionalities in Contemporary Art’ is an all day conference, exploring the values in art, notions and issues relating to the Dysfunctionalities that impact the Art Practices, the influence of the Art Market, Mass Culture and Politics.
The aim of the Conference is to explore notions and discuss issues regarding the artist’s relationship with art institutions, art galleries, collectors and their role as the gate keepers that shape artistic trends, the art trade as well as the artist’s career.
This subject generates many questions around the values of Art and calls for a subjective analysis of all the factors in play, most importantly the dynamics of the reciprocal relationship between public – artist – institution.

Matters like how do the artists share, through the Institutions, their work with the general public, what strategies are applied and what are the processes involved?
What are the Institutions’ policies regarding the copyrights of artists?

read more...

What happens to the museum’s collections that are in the warehouses?
Far more engaging and complicated than a cross-river puzzle, all concerned parties are invited on the same shore to bring awareness around this topic and share their policies, models and experiences.

This year’s ‘Dysfunctionalities in Contemporary Art’ Conference aims to become a platform of communication by activating mechanisms that contribute to the development of networking and education.

Organized by E.KA.TE and sponsored by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture of Cyprus, supported by the Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Reservations on: https://www.eventbrite.com/e/dysfunctionalities-in-contemporary-art-registration-77185065609

Information on 22466426 or ekatek@cytanet.com.cy
The conference will be held in English
Free admission

Speakers:

Eva Mela, President of Chamber of Fine Arts Greece Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – Ε.Ε.Τ.Ε

Loukia Loizou- Hadjigavriel, Director at A. G. Leventis Gallery

Elena Stylianou and Nicolas Lambouris, International
Association of photography_and_theory (IAPT)

Evagoras Vanezis, arts’ writer and curator

Natalya Serkova, co-founder of Tzvetnik

Yana Malinovskaya, Curator

~~~~~~~~~~

Συνέδριο ‘ Δυσλειτουργίες στην σύγχρονη τέχνη’

Μέρος ενός μεγαλύτερου σε εξέλιξη προγράμματος, το ολοήμερο συνέδριο ‘Δυσλειτουργίες στην σύγχρονη τέχνη’ διερευνά τις αξίες της τέχνης, τις έννοιες και τα ζητήματα που σχετίζονται με της συνθήκες που επηρεάζουν την πρακτική της τέχνης, το εμπόριο τέχνης, τη μαζική κουλτούρα και την πολιτιστική πολιτική.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει τις ιδέες και να συζητήσει θέματα σχετικά με τη σχέση του καλλιτέχνη με τα δημόσια ιδρύματα, τις γκαλερί τέχνης, τους συλλέκτες και τον ρόλο τους ως ‘Φύλακες των πυλών’ ως αυτοί πού διαμορφώνουν τις καλλιτεχνικές τάσεις, επηρεάζουν το εμπόριο τέχνης, καθώς και την καριέρα του καλλιτέχνη.

Το θέμα αυτό δημιουργεί πολλές ερωτήσεις γύρω από τις αξίες της τέχνης και ζητά μια υποκειμενική ανάλυση όλων των διαδραματιζομένων παραγόντων, και κυρίως τη δυναμική της αμφίδρομης σχέσης κοινού – καλλιτέχνη – ιδρύματος.

Ζητήματα όπως, πώς οι καλλιτέχνες μοιράζονται, μέσω θεσμικών οργάνων, τη δουλειά τους με το ευρύ κοινό, ποιες στρατηγικές εφαρμόζονται και ποιες είναι οι σχετικές διαδικασίες;
Ποιά είναι η πολιτική των θεσμικών οργάνων σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών;
Τι συμβαίνει με τις συλλογές των μουσείων που βρίσκονται στις αποθήκες;

Πολύ πιο συναρπαστικό και περίπλοκο από ένα σταυροειδές παζλ, καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ίδια ακτή να προσφέρουν επίγνωση στο θέμα και να μοιραστούν τις πολιτικές, τα μοντέλα και τις εμπειρίες τους.

Το φετινό συνέδριο ‘Δυσλειτουργίες στη Σύγχρονη Τέχνη ’ στοχεύει να γίνει μια πλατφόρμα επικοινωνίας ενεργοποιώντας μηχανισμούς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δικτυώσεων και επιμόρφωσης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ε.Κ.Α.ΤΕ. χορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες – ΥΠΠΑΝ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και έχει την στήριξη του Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κρατήσεις στο https://www.eventbrite.com/e/dysfunctionalities-in-contemporary-art-registration-77185065609

Πληροφορίες στο 22466426 ή ekatek@cytanet.com.cy
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα
Ελεύθερη είσοδος

Εύα Μελά, Πρόεδρος Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – Ε.Ε.Τ.Ε

Λουκία Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ Διευθύντρια στην Γκαλερί Α. Γ. Λεβέντη

Έλενα Στυλιανού και Νίκολας Λαμπούρης, Ένωση Φωτογραφίας και Θεωρίας (IAPT)

Ευαγόρας Βανέζης, συγγραφέας και επιμελητής τέχνης

Natalya Serkova συνιδρυτής, Tzvetnik

Yana Malinovskaya, Επιμελητής

OCT

25

Perceiving Academy 648

25 October – 4 November 2019 
11:30 – 22:30

Friday, 25 October – 4 November 2019 from 11:30 – 22:30
E.KA.TE Nicosia, Cyprus

Following the success of our 2018 artists’ residency program, EKATE is very pleased to launch this year’s program, Perceiving Academy 648 km, on October 25, 2019. This year we set out for an alternative exploration of the coastline of Cyprus, with lectures and workshops, events and actions, performances, politics and discussions. The Academy is an animated and trans-disciplinary public art project, which takes the form of a higher-learning academy. It fosters a new type of education, one which teaches us ways to connect with our environment and topos, in an effort to understand the deeper transformations taking place in this era of energy crisis and of utter confusion of subject and object.

The coast of Cyprus is a constantly changing, vibrant and permeable ‘cellular’ boundary, which is gasping for breath. It serves mainly as a resource for industrial, military and tourist industry interests, but does not enjoy much cultural development, sustainability and sensitivity from our end. Our fossil post-modernity toxins of have no way out. Partly due to the global ecological crisis and irresponsible development policies, our coasts are already changing to something else, something slightly out of balance. 

read more...

Our workshops will consist partly of interdisciplinary coastline research led by experts and partly of self-organized forms of learning, in public coastal areas, which will be our classroom and studio, with our headquarters in our Nicosia facilities.

Grace Schwindt (U.K, Germany), Senior Lecturer in Fine Art Goldsmith University, Dr. Kat Austen (Berlin),Cultural Fellow in Art and Science, University of Leeds, Bart (Bartaku) Vandeput(Finland, Bergium), Artist Researcher, Aalto University and Petri Berndtson Ph.D (Finland), Philosopher of Breath, will be our project hosts, lecturers and educators.

During the first week of the academy we will work with touch, landscape, body, memory, through refugees’ stories (Grace Schwindt). Also we will use adapted scientific sensors to learn to listen to the chemical changes in the bodies of water that surround us, depending on land development and species migration (Dr. Kat Austen).

During the second part of the academy we will establish a daily dialogue protocol of waking meditation and felt sense connection (receiving/signaling), do group experiments with mediation with focus on self-gut and contact group explorations in connecting with the ineffable (of the) other and notions of Technic (Essence) & Magic (Existence) and Reality, following Federico Campagna´s attempt to establish a “Mediterranean Philosophy”.(Bartaku)
We will also work with breath practices and theories of how place inhabits us within the respiratory atmosphere of air, based on pre-Socratic Greek ideas of aesthesis rooted firstly in the field of breath and not that of the senses. (Dr. Petri Berndson)

This experience is also partially open to the general public as a form of art that generates knowledge through perception and participation.

Perceiving Academy was created by Eric Ellingsen and Lynn Peemoeller, with its starting point in Institut für Raumexperimente (Berlin University of Arts).

This residency is kindly funded by the Cultural Services, Ministry of Education and Culture Cyprus.

Image credits: Wikipedia Commons
Julienbzh35 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

JUL

19

Θεοδώρα Φούτρου – Map 1, Studies in Mine – Εικαστική Εκθεση

19 July – 1 August 2019
20:00

Friday, 19 July 2019 at 10:00
E.KA.TE Nicosia, Cyprus

’50 + 5 Ε.ΚΑ.ΤΕ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ
Map 1 Studies in Mine’
Εικαστική Έκθεση 19 Ιουλίου – 14 Αυγούστου
gARTen Art Space, Λεμεσός

Εγκαίνια Παρασκευή 19/7/19
Ώρα: 8:00
έκθεση της Θεοδώρας Φούτρου με τίτλο
‘Map 1 Studies in Mine’.

Η έκθεση λειτουργεί παράλληλα με την έκθεση στην Καλαβασό Τοπίο-Πολιτιστικοί διάλογοι δημιουργώντας έτσι μια συνομιλία.

read more...

Τόσο η έκθεση στην Καλαβασό οσο και η έκθεση στη Λεμεσό υπάγονται κάτω από τον γενικό τίτλο 50 + 5 που διοργανώνει το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου, με την ευκαιρία των 55 χρόνων από την ίδρυση του.

Η καλλιτέχνης δημιουργεί μέσω καταβυθίσεων στο χώρο του μεταλλείου της Καλαβασού μια εικαστική συνεργασία με τη φύση.
Τα έργα αποτελούν αποτυπώσεις του χρόνου και του τόπου και συνιστούν μοναδικό δημιούργημα των συνθηκών στις οποίες εκτέθηκε το κάθε υλικό. Πρόκειται για μια ενδόμυχη μέθοδο αναζήτησης των θεμελιακών μας δομών την οποία η καλλιτέχνης θεωρεί απαραίτητη για τη συνέχιση της πορείας μας. Η συγκεκριμένη ενότητα ξεκίνησε με τη συμμετοχή στη Διεθνή φιλοξενία καλλιτεχνών στην Καλαβασό που διοργάνωσε το Επιμελητήριο το 2017 και εκ τότε συνεχίζεται. Μέρος μιας πιο εκτεταμένης έρευνας που αφορά τα στοιχεία της φύσης, η ενασχόληση της δημιουργού με την πιο βαριά ύλη ανατρέχει στην ιστορία και αρχαιολογία του νησιού και σχολιάζει τα υπαρκτά και τα μη υπαρκτά, την παρουσία και την απουσία τους, την ουσία και την όψη τους, την προοπτική τους να γίνουν κάτι άλλο ή να καταργηθούν.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή Τρίτη Τετάρτη και Πέμπτη 5:00 – 7:00 ή με ραντεβού. Επικοινωνήσετε με: 99534248.
gARTen Γεωργίου Μαληκιδη 27,
Λεμεσός

JULY

19

50 +5 Τοπίο – Πολιτιστικοί Διάλογοι

17 July – 14 August 2019
10:00

Wednesday, 17 July 2019 at 10:00
@Kalavasos

50 + 5 : Τοπίο Πολιτιστικοί διάλογοι-
Ομαδική έκθεση Καλαβασός
18 Ιουλίου – 14 Αυγουτου
Εγκαίνια Παρασκευή 26 Ιουλίου
4:00-8:30 μ.μ.

‘Map 1 Studies in Mine’
gARTen Art Space, Λεμεσός
19 Ιουλίου – 14 Αυγούστου

Το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου, με την ευκαιρία των 55 χρόνων από την ίδρυση του, διοργανώνει σειρά παγκύπριων ομαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων με τίτλο 50+5

read more...

Το θέμα θα αναπτύξει ο Μαρίνος Κλεάνθους, Δικηγόρος IP CYPRUS.
Η εκτιμηση του για την Τεχνη και η εφαρμογή της δίκαιης μεταχείρισης των καλλιτεχνών τον οδήγησαν στην διερεύνηση θεμάτων, σχετικών των Πνευματικών δικαιωμάτων στην χώρας μας.

Στην διάλεξη της Παρασκευής ο Μαρινος θα απαντήσει ερωτήματα όπως ” Τι είναι πρωτοτυπία ” και πως αυτή κατοχειρωνεται, καθώς επίσης τι δικαιώματα έχουν οι δημιουργοί και πως θα πρέπει να τα διεκδικήσουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Απώτερος στόχος της ενημέρωσης είναι η καλλιέργεια της απαραιτητης κουλτούρας που πρέπει να διακατεχει τους καλλιτέχνες ώστε συσπειρωμενοι να μπορέσουν να διεκδικήσουν τον σεβασμό που τους αξίζει.

IP CYPRUS – IOANNIDES CLEANTHOUS & CO LLC

4 Prometheus Street, 1st Floor, 1065 Nicosia – Cyprus |Direct Line:+357.22.270.638 | www.ipcyprus.com

MAY

24

Μαρίνος Κλεάνθους @ αρτ μίτινγκς

Friday, 24 May 2019
19:00
Friday, 24 May 2019 at 18:30
Nicosia, Cyprus @ αρτ μίτινγκς

Σειρά Παρουσιάσεων που διοργανώνει το Επιμελητηριο Καλών Τεχνών Κύπρου με στόχο την προώθηση των καλλιτεχνικών θεμάτων. Οι συναντήσεις αποσκοπουν στην ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των γκαλερί, Ινστιτούτων Τέχνης,
των Μ.Μ.Ε και του κοινού.

Συντονίστρια Θεοδώρα Φούτρου

Διάλεξη με θέμα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ;

read more...

ΕΚΘΕΣΗ 1
Τοπίο-Πολιτιστικοί Διάλογοι,
Η έκθεση είναι μια συνέχεια της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με την κοινότητα της Καλαβασού η οποία άρχισε με την Διεθνή φιλοξενία καλλιτεχνών το καλοκαίρι του 2017.
Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί σε διάφορους χώρους στην Καλαβασό, αποσκοπεί στην θεώρηση του τοπίου με μια πιο διευρυμένη οπτική, όσον αφορά την υπόσταση του ως πολιτιστικού χώρου, αντικειμένου ή άλλου.

ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ
Αργυρή Βασιλάκου
Adi Atassi
Γεωργία Μιχαιλίδου Saad
Γιώργος Κεβρεκίδης
Θεοδώρα Φούτρου
Κατερίνα Νεοφυτίδου
Μαρία Γαλαζούλα
Πανικός Τσαγκαράς
Σάκης Δωρίτης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ
Θεοδώρα Φούτρου
‘Map 1 Studies in Mine’
gARTen Art Spsce, Λεμεσος

Εγκαίνια Παρασκευή 19/ 7/19

Κάτω από την ίδια ομπρέλα εκδηλώσεων διοργανωνεται έκθεση της Θεοδώρας Φούτρου στο στη Λεμεσό.
Τίτλος της ‘Map 1 Studies in Mine’.
Η καλλιτέχνης δημιουργεί μέσω καταβυθίσεων στο χώρο του μεταλλείου της Καλαβασού μια εικαστική συνεργασία με τη φύση.
Τα έργα αποτελούν αποτυπώσεις του χρόνου και του τόπου και συνιστούν μοναδικό δημιούργημα των συνθηκών στις οποίες εκτέθηκε το κάθε υλικό. Πρόκειται για μια ενδόμυχη μέθοδο αναζήτησης των θεμελιακών μας δομών την οποία η καλλιτέχνης θεωρεί απαραίτητη για τη συνέχιση της πορείας μας. Η συγκεκριμένη ενότητα ξεκίνησε με τη συμμετοχή στη Διεθνή φιλοξενία καλλιτεχνών στην Καλαβασό που διοργάνωσε το Επιμελητήριο το 2017 και εκ τότε συνεχίζεται. Μέρος μιας πιο εκτεταμένης έρευνας που αφορά τα στοιχεία της φύσης, η ενασχόληση της δημιουργού με την πιο βαριά ύλη ανατρέχει στην ιστορία και αρχαιολογία του νησιού και σχολιάζει τα υπαρκτά και τα μη υπαρκτά, την παρουσία και την απουσία τους, την ουσία και την όψη τους, την προοπτική τους να γίνουν κάτι άλλο ή να καταργηθούν.

Για επισκέψεις επικοινωνήστε στο gARTen Art Space,
Γεωργίου Μαληκίδου 27,
Λεμεσός, 99534248

APR

12

Vasilis Diagoupis Painting Exhibition – Residencies @ Home

12 – 19 April 2019
19:30
12 Apr at 19:30 – 19 Apr at 07:30
E.KA.TE Nicosia, Cyprus @ home

———–English text follows———

Πρόγραμμα Φιλοξενίας Νέων Καλλιτεχνών Residencies @ Home

Βασίλης Διαγούπης

Το Ε.ΚΑ.ΤΕ. εγκαινιάζει την Παρασκευή 12 Απριλίου και ώρα 7.30μ.μ. στο Οίκημα του την ζωγραφική έκθεση του Βασίλη Διαγούπη.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Απριλίου

read more...

Λίγα λόγια από τον καλλιτέχνη:

“Η σειρά έργων που ετοιμάζω έχει να κάνει με τα συναισθήματα και το διάστημα.

Για μένα το διάστημα είναι το μέρος της απόλυτης γαλήνης. Δεν υπάρχουν ήχοι.

Έχει αυτό το μεγαλείο του άγνωστου.

Είναι γεμάτο μαγικά χρώματα, που παρόλα αυτά, δένουν μεταξύ τους.

Ο λόγος που το επιλέγω ως μέσω έκφρασης είναι γιατί θέλω να καταγράψω εικαστικά τη ψυχολογική μετάβαση του ατόμου από την καθημερινότητα στον δικό του εσωτερικό χώρο

όπου θα βρει εκεί την απόλυτη ηρεμία.

Δεν θα μπορούσα προσωπικά να δουλέψω και να ζωγραφίσω χωρίς αυτή την ηρεμία.

Δεν θα λειτουργούσα.

Η ηρεμία σε βοηθά να προβληματίζεσαι, να αναθεωρείς και να προχωράς.

Σημασία άλλωστε έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός.

Επίσης μία άλλη έννοια που έχει να κάνει με τα έργα μου είναι ο χρόνος.

Για μένα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας που περιορίζει.

Αν ξέραμε ότι θα είχαμε μεγαλύτερο χάσμα χρόνου

τότε και οι αποφάσεις της ζωής μας θα ήταν διαφορετικές.

Αυτός καθορίζει ουσιαστικά τον τρόπο ζωής μας.

Αν καταρρίψεις την αρνητικότητα του χρόνου και μάθεις να ζεις με αυτό,

να πορεύεσαι προσπαθώντας και αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που σου παρουσιάζεται,

τότε συναισθηματικά θα αρχίζεις να βρίσκεις και τη γαλήνη σου.”

Ο Βασίλης γεννήθηκε στην Κύπρο.

Αποφοίτησε από τη σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.

Έχει λάβει μέρος σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
Ο Βασίλης φιλοξενήθηκε στο Ε.ΚΑ.ΤΕ. στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης Νέων Καλλιτεχνών Residency @ Home.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. 22466426, Παιώνος 11, Περιοχή Αρχιεπισκοπής

(Δ 10.00-20.00, Τρ 10.00-17.00, Τετ 10.00-14.00, Πεμ 10.00-17.00, Παρ 10.00-20.00)

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

Artists Residency @ Home
Vasilis Diagoupis

E.KA.TE. presents on Friday 12 April at 7.30pm a Painting exhibition by
Vasilis Diagoupis

The exhibition will last until the 19th April

 

Few words from the artist:

The series of works I’m working on have to do with emotions and space.

For me space is the part of the absolute peace. There are no sounds.

It has this greatness of the unknown.

It is full of magical colors, that, even though they are so different, they match perfectly together.

The reason I choose it as an expression is because I want to visualize the psychological transition of the individual from everyday life to his own insightfulness, where he finds his ultimate tranquility.

I could not personally work and paint without this tranquility. I would not function.

Peacefulness helps you to think, revise and move on.

The most important part is the journey, not the destination.

Also another concept that has to do with my works is time.

For me it is a limiting and inhibiting factor.

If we knew that we would have had a longer time limit then our decisions of life

would have been different.

Time basically determines our lifestyle.

If we abolish the negativity of time, start learn to live with it and taking advantage of every opportunity,

then we will emotionally start finding our peace .”

Vasilis was born in Cyprus.

He graduated from the Fine Arts School of the Aristotle University in Thessaloniki.

He has taken part in several group exhibitions in Thessaloniki.
Vasilis has been working at E.KA.TE. as part of the programme Residency @ Home for young Artists.

 

EKA.TE. 22466426, Peonos 11, Archbishopric Area

(Mon 10.00-20.00, Tue 10.00-17.00, Wed 10.00-14.00, Thur 10.00-17.00, Fri 10.00-20.00)

MAR

29

Ομάδα Tέχνης 242 @ αρτ μίτινγκς

Friday, 29 March 2019
19:00
Friday, 29 March 2019 at 19:00
E.KA.TE Nicosia, Cyprus @ αρτ μίτινγκς

———English text follows———

Σειρά Παρουσιάσεων που διοργανώνει το Επιμελητηριο Καλών Τεχνών Κύπρου με στόχο την προώθηση των καλλιτεχνικών θεμάτων.
Οι συναντήσεις αποσκοπουν στην ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των καλλιτεχνών, των γκαλερί, Ινστιτούτων Τέχνης, των ΜΜΕ και του κοινού.
Συντονίστρια Θεοδώρα Φούτρου.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Παρασκευή 29/3 στις 7:00μ.μ.
με τους Κώστα Μαντζαλος και Κωνσταντίνο Κουννη για την
Ομάδα Τέχνης 242

read more...

ΕΛ.
TWO|FOUR|TWO

Κατά την περίοδο του 20ου αιώνα τα όρια των καλλιτεχνικών μορφών έσπασαν και άλλαξαν. Δεν είναι σπάνιο πλέον στη σύγχρονη εικαστική σκηνή να βρίσκουμε έργα που θέλουν μια καινούργια πλατφόρμα για να παρουσιαστούν. Μια πλατφόρμα που να μπορεί να φιλοξενήσει – εκτός από τις παραδοσιακές μορφές τέχνης – υβριδιστικές μορφές όπως ντιζάϊν, αρχιτεκτονική, μόδα, ακόμα και λογοτεχνία.

Η ομάδα τέχνης 242 έχει ξεκινήσει το εικαστικό της ταξίδι σαν ένα συλλογικό ντουέτο. Ερχόμενοι από διαφορετικές σχολές, ένας εικαστικός σχεδιαστής και ένας αρχιτέκτονας, και οι δύο καλλιτέχνες εξερευνούν τις κοινές τους εμπειρίες έτσι ώστε να χαράξουν την βάση τους όπου μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τους θεατές τους. Το έργο της ομάδας 242 δεν προσποιείται να γίνει ένα παραδοσιακό κομμάτι τέχνης, αλλά γυρεύει τη δική του νέα πλατφόρμα για να καθιεωρωθεί.
H Oμάδα Tέχνης 242 σχηματίστηκε το 1996 στη Λευκωσία από τους Kωνσταντίνο Kουννή και Kώστα Mάντζαλο, μία ομάδα δύο καλλιτεχνών που δουλεύουν συλλογικά. H Oμάδα Tέχνης 242 ζει και πιστεύει στην Tέχνη σαν έναν ανελισσόμενο θεσμό που διαμορφώνενται και μεταλλάσεται με το πέρασμα του χρόνου, άλλα, όπως η Δημοκρατία, είναι κεκτημένη από τους ανθρώπους και την χαρακτηρίζει η αναγνώριση ισότητας απόψεων και αντιλήψεων.
Από το 1996, η ομάδα τέχνης 242 έχει εκθέσει στην Αθήνα, Αμστερνταμ, Ερλανγγεν, Λευκωσία, Μελβούρνη, Ντόρτμουντ και συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις στην Αθήνα, Βερολίνο, Θεσσαλονίκη, Νάπολη, Νέο Δελχί, Παρίσι και Φρανκφούρτη.

Ο Κώστας Μάντζαλος σπούδασε εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες στην Αγγλία και ο Κωνσταντίνος Κουννής σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Ιταλία. Είναι και οι δύο ακαδημαϊκά μέλη του τμήματος Τέχνης και Επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο Frederick.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα τέχνης 242 στο info@twofourtwo.com ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.twofourtwo.com

ΕΝ.
TWO|FOUR|TWO

Over the period of the 20th century the boundaries of artistic genres were fluid and constantly changing. It is not rare in the contemporary art scene to find works that require a whole new platform to be placed upon. A platform, which can accommodate a hybrid of disciplines such as design, architecture, fashion or even literature.

The TWO|FOUR|TWO art group embarked on a voyage of collaboration under the umbrella of the group. Deriving from different backgrounds; a visual artist and an architect – both parts explore their common experience to produce a visual base on which they can communicate, between themselves and with the viewers. The work itself does not pretend to be a traditionally accepted art form but it rather seeks a place in its own right. It was the creative displacement of both parts, which has leaded them to work as a group.

The TWO|FOUR|TWO art group was formed on 21 August 1996 in Nicosia, Cyprus by Costas Mantzalos and Constantinos Kounnis. It is an Art Group that lives and believes in Art, as an evolutionary institution, which changes in time and mutates with the passing of time, however, like democracy, remains a supreme power vested in the people and characterized by recognition of equality of opinions and voices.

Since 1996 the TWO|FOUR|TWO art group has exhibited in Athens, Amsterdam, Dortmund, Erlangen, Melbourne, Nicosia, and participated in various exhibitions and events in Athens, Berlin, Frankfurt, Naples, New Delhi, Paris and Thessaloniki.

Costas Mantzalos was trained as a visual artist and a designer in the UK and Constantinos Kounnis was trained as an architect in Italy. They are both academic faculty in the Art and Communication department of Frederick University.

For further information please contact the TWO|FOUR|TWO Art Group at info@twofourtwo.com or visit www.twofourtwo.com