Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου / The Cyprus Chamber of Fine Arts Non profit organisation about art and artists in Cyprus

Highlights info row image P.O.Box 22436, Παίωνος 11, 1016 Λευκωσία, Κύπρος /  11 Peonos Street, 1016 Nicosia, Cyprus 

Highlights info row image +357 22 466426